ХІД ПРОЕКТУ: ПРО ПЛАНИ І ПРО ЗРОБЛЕНЕ

Заходи, що були реалізовані у рамках грантового проекту Європейської Комісії «Пілотний проект з реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Славутич до 2020 року — здійснення термомодернізації 2-х муніципальних об’єктів бюджетної сфери» та їх вплив:

1. Створено перший муніципальний департамент енергоменеджменту на базі одного з комунальних підприємств. Його функціонування впливає на досягнення основної мети проекту — створення постійно діючої системи енергоменеджменту Славутича. Крім цього, персонал департаменту:
• Забезпечує ефективне виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Славутич до 2020 року й основних положень Угоди Мерів;
•Залучає інвестиції у сферу енергозбереження;
•Проводить постійний енергомоніторинг муніципальних будівель, що дозволяє додатково заощадити енергоресурси на території міста.

2. Документація системи енергоменеджменту у місті Славутич ведеться відповідно до стандарту ISO 50001. Це дозволяє ефективніше реалізовувати проекти у рамках Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Славутич до 2020 року та Угоди Мерів.

3. Впроваджено постійно діючу систему динамічного нагляду за інфраструктурними об’єктами. Завдяки моніторингу показників, департамент енергоменеджменту щоденно отримує інформацію щодо фактичного енергоспоживання та рівня комфортності перебування у 29-ти муніципальних будівлях міста Славутич. Ця інформація дозволяє додатково заощаджувати енергоресурси, реагуючи на коливання у їх споживанні.

4. Соціальна реклама з енергозбереження, яка регулярно демонструється на місцевому телебаченні, є ефективним інструментом впливу на формування філософії енергозбереження у славутичан.

5. Спеціальні телевізійні програми з пропагування необхідності впровадження заходів з енергозбереження стали додатковим каналом інформування славутичан про політику та проекти енергоефективності, стан реалізації проекту.

6. Розміщення статей щодо енергозбереження у спеціальній рубриці місцевої газети «Теледень-Славутич» впливає на громадську екологічну свідомість славутичан, надає громаді міста додаткову інформацію про важливість впровадження енергозберігаючих заходів.

7. Розроблено та опубліковано «базу знань» енергоефективних технологій. Збірка порад та корисної інформації підвищує обізнаність громадського суспільства у сфері енергоефективних технологій, а також створює додаткову можливість для підприємств, установ та жителів, як міста Славутича, так і всієї України свідомо та ефективно впроваджувати заходи з енергозбереження.

8. Налагоджена широка система інформування громадськості через наявні у Славутичі електронні засоби масової інформації позитивно впливає на екологічну свідомість славутичан, постійно й оперативно їх інформує про політику енергоефективності, проекти енергозбереження, стан реалізації проекту та популяризує філософію необхідності скорочення енергоресурсів й впровадження енергозберігаючих заходів.

9. Проведені навчальні заходи для дошкільників на тему «Як зберегти довкілля» виховують екологічну свідомість у наймолодшого покоління Славутичан, яке отримало практичні еко-знання для їх застосування у майбутньому.

Проведені навчальні семінари для учнівської молоді на теми «Енергія та довкілля» і «Споживаймо енергію розумно» виховують екологічну свідомість в учнівської молоді Славутича, яка отримала практичні еко-знання для їх застосування сьогодні, та в майбутньому.

Проведені навчальні семінари для працівників бюджетних установ міста «Енергозбереження — шлях до енергетичної незалежності та розвитку» сприяють екологічній просвіті працівників бюджетних установ Славутича, які отримали практичні еко-знання для їх застосування в своїй професійній діяльності.

12. Розроблена презентаційно-промоційна брошура «Кращі практики у сфері енергозбереження» інформує громади України про впровадження кращих практик з енергозбереження, які скорочують споживання енергоресурсів та формують енергетичну незалежність країни.

13. Презентації проекту забезпечують прозору та відкриту процедуру реалізації проекту. Громадськість Славутича проінформована про стан реалізації проекту.

14. Дні Сталої Енергії в місті Славутич — це засіб «мобілізації» жителів, адміністрації та представників бізнесу для їх усвідомлення перспектив виробництва і споживання енергії. Дні Сталої Енергії підвищують поінформованість славутичан щодо сучасних заходів ефективного використання енергії у руслі загальноєвропейської політики.

15. Виконана термомодернізація Дошкільного навчального закладу №1 відповідно до європейських норм та стандартів та під пильним комплексним технічним наглядом з боку місцевої Робочої групи зі щотижневого організаційно-технічного моніторингу за виконанням будівельних робіт, фахівців авторського та технічного наглядів, фахівців компаній REHAU та CERESIT, а також з боку технічних експертів від Європейської Комісії.

Завершення термомодернізації Загальноосвітньої школи №2 відповідно до європейських норм та стандартів заплановано на 2018 рік.

16. Розроблені регламенти по обслуговуванню, експлуатації, моніторингу та ремонту для Загальноосвітньої школи №2 та Дошкільного навчального закладу №1 дозволяють, після виконання капітальних робіт з термомодернізації, отримати Управлінню освіти і науки чіткі інструкції по обслуговуванню системи утеплення будівлі, віконних конструкцій, вентиляційної системи, проведення процедури огляду, моніторингу та ремонту об’єктів. Виконання вимог Регламенту дозволить здійснювати якісну експлуатацію Загальноосвітньої школи №2 та Дошкільного навчального закладу №1.

17. Впроваджені Плани вимірювання та верифікації для Загальноосвітньої школи №2 та Дошкільного навчального закладу №1 є ефективним інструментом, який дозволяє достовірно обрахувати обсяг отримуваних заощаджень енергії, що заплановані в результаті реалізації проекту.

Відповідно до Плану дій реалізації проекту, з 01.01.2018 до завершення проекту, заплановано проведення наступних організаційно-адміністративних, технічних та інформаційно-просвітницьких заходів.

Організаційно-адміністративні заходи:
– Здійснення координації реалізації Проекту відповідно до розробленої організаційної та адміністративної документації проекту.
– Забезпечення функціонування Департаменту енергоменеджменту у складі комунального підприємства.
– Розробка проектів з енергозбереження та проведення публічних заходів на виконання Плану сталого енергетичного розвитку.

Технічні заходи:
– Завершення виконання Планів вимірювання та верифікації на 2-х об’єктах Управління освіти і науки: у загальноосвітній школі №2 та дошкільному навчальному закладі №1. Отримання достовірних результатів щодо заощадження енергії, що заплановані у результаті реалізації проекту.
– Впровадження програми щоденного енергомоніторингу для будівель бюджетної сфери міста Славутич. Проведення моніторингу та здійснення щоденного контролю за використанням енергоресурсів у 29 будівлях бюджетної сфери міста.
– Завершення термомодернізації загальноосвітньої школи №2 відповідно до європейських норм та стандартів.
– Проведення додаткових робіт з впровадження енергоефективних заходів у школі №2 та дитячому садку №1 «Калинка».

Інформаційно-просвітницькі заходи:
– Проведення презентації завершення проекту для громадськості міста.
– Розміщення інформації про реалізацію проекту та статей з енергозбереження на веб-сторінках Славутицьких місцевих сайтів та на сторінці проекту у соціальній мережі Facebook.
– Розміщення інформації у спеціальній рубриці з енергоефективності у місцевій газеті «Теледень-Славутич».
– Друк брошури «Кращі практики у сфері енергозбереження».
– Організація та проведення конференції «Досвід міст у сфері впровадження енергоефективних технологій».
– Організація та проведення всеукраїнської фінальної прес-конференції у зв’язку із завершенням проекту.